page view image

Giuseppe Verdi: Messa da Requiem

Helt i starten av Oslo Oratoriekors eksistens, i 2018, fremførte vi Verdis rekviem. Til glede for oss selv og forhåpentligvis mange andre, gjør vi det igjen våren 2024 sammen med Bærum Symfoniorkester.

Informasjon
event image

Den italienske komponisten Giuseppe Verdi viste sin genialitet ikke bare innen opera, men også innen kirkemusikk og særlig med Messa da Requiem. Dette monumentale verket ble komponert på bestilling mellom 1873 og 1874 til minne om forfatteren Alessandro Manzoni. Verdi viet seg til verket med den samme lidenskapen og det samme håndverket som kjennetegnet hans operatiske verk, og dermed står Messa da Requiem som et tydelig uttrykk for Verdis musikalske dyktighet og emosjonelle dybde.

Messa da Requiem er en kraftfull og følelsesladet komposisjon som blander operatisk storhet med alvoret i religiøs liturgi. De ulike satsene, inkludert den dramatiske Dies Irae og den gripende Lacrimosa, viser Verdis evne til å vekke et bredt spekter av følelser innenfor en hellig kontekst. Rekviemet er krevende med hensyn til ferdigheter i solister, kor og orkester og skaper, kombinert med Verdis innovative orkestrering, en dynamisk og uforglemmelig musikalsk opplevelse.

Fire velrennomerte solister er med på laget, sammen med 160 dyktige og engasjerte sangere. Solistene er sopran Birgitte Christensen, mezzo Siv Misund, tenor Marius Roth Christensen og bass Ludvig Lindström. Dirigent er Erik Aldner.

Les mer om Oslo Oratoriekor her: oslooratoriekor.no

Billettkjøpere kan bruke vouchere fra en av Oslo Oratoriekors avlyste konserter på dette arrangementet.

orkester oratorie oratoriekor opera verdi erik oslo domkirke domkirken giuseppe verdi messadarequiem erikaldner aldner requiem rekviem oslooratoriekor oslodomkirke